Sure & Sureo

Suomen Restonomit - SURE ry

Suomen Restonomit - SURE ry on lokakuussa 2000 perustettu restonomien ja restonomiksi opiskelevien edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa restonomien palkkauksellisia, oikeudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. SURE hoitaa jäsentensä edunvalvontaa mm. toimimalla työryhmissä, antamalla lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden lausuntoihin sekä vaikuttamalla lainsäädännön ja muiden säännösten valmisteluun. SURE antaa taustatukea Akavan Erityisaloille sen pyrkiessä kehittämään työelämää ja ratkomaan sen ongelmakohtia.


Henkilöjäsenet liittyvät Suomen Restonomit - SURE ry:n jäseniksi. SURE on yksi Akavan Erityisalojen 23 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä, joissa on jäseniä yhteensä liki 30 000. Akavan Erityisalat ry on korkeasti koulutettujen kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntijoiden ja esimiesten ammattiliitto. Liiton tarkoituksena on edistää ja valvoa restonomien palkkauksellisia, oikeudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. SURE on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö. SUREn jäsenet ovat samalla Akavan Erityisalat ry:n jäseniä, ja sitä kautta myös Akavan jäseniä. SUREn jäsenet saavat ammatillisen edunvalvonnan ja asiantuntija-avun sekä monet muut jäsenedut oman järjestönsä ja Akavan Erityisalojen kautta. Suren jäseneksi voit liittyä, joko netissä Sure.fi tai Poreen toimistolla.


Akavan Erityisalat ry on yksi keskusjärjestö Akavan jäsenliitoista. Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 37 jäsenliittoa, joissa on yhteensä 610 000 jäsentä. Akavan Erityisalat eli alkuperäiseltä nimeltään Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry perustettiin vuonna 1972 pienten ammattiryhmien järjestäytymiskanavaksi Akavaan.