Materiaalit

Tältä sivulta löydät Pore ry:n Rekisteriselosteen, strategian, strategiakuvan, säännöt sekä toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelma

Yhdistys tekee joka vuosi tulevalle vuodelle kirjallisen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Ne hyväksytään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat vuositasolla yhdistyksen toiminnan keskeisimmät ohjausvälineet. Hyvän toimintasuunnitelman voi kirjoittaa monella tavalla. Tärkeää on, että se kuvaa selkeästi yhdistyksen toiminnan rakenteita ja sisältöjä 

Toimintasuunnitelma löydät alla olevasta linkistä:

Strategia


Strategian avulla Pore ry ohjaa toimintaansa parempaan ja mahdollistaa kestävän toiminnan jatkumisen. Strategia toimii yhdistyksen selkärankana ja ohjaavana tekijänä tulevaisuuden hallituksille. Pore ry:n strategiana on hyväksynyt yhdistyksen jäsenistö ja strategian toteutumista seuraa Pore ry:n hallituksen sisäinen edunvalvoja. Poren strategiassa arvot ovat enemmän esillä ja arvojen lisäksi strategiassa keskeisinä osina ovat toiminta-ajatus, elämäntehtävä sekä strategiset valinnat unohtamatta visiota vuodelle 2024.

Strategian ja strategiakuvan löydät alta olevista linkeistä:

Säännöt


Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Säännöissä on mainittava esimerkiksi yhdistyksen nimi, kotikunta sekä yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot.

Säännöt löydät alla olevasta linkistä:

Muut materiaalit

Tästä osiosta löydät muut mahdollisesti tarvittavat materiaalit.

Linkit löydät alta: